Profiad

MAESYDD WYBODAETH ARBENIGOL:

Photo of Cath working in TV studio

 • Sector gwirfoddol
 • Dehongli yn y fan waith
 • Gwaith cymdeithasol
 • Budd-daliadau
 • Anghenion arbennig addysgol
 • Rheolaeth prosiectau
 • Technoleg gwybodaeth
 • Addysg
 • Gwleidyddiaeth a ddeddfwriath
 • Ymchwilau academaidd

FY MHROFIAD DEHONGLI:

        YN Y FAN WAITH

 • Cwrsiau hyfforddiant
 • Cwrsiau sefydlu yn y gweithle
 • Cyfarfodau staff/tîm
 • Cyfarfodau arolygiaeth a gwerthusiadau
 • Rheoli perfformiad
 • Cyfweliadau swydd/gwaith
 • Dehongli galwadau a cyfarfodydd dros y teleffon
 • Digwyddiadau rhwydwaith a gymdeithasol
 • Cynadleddau
 • Gweithdau a seminarau
 • Hyfforddiant Cyddraddoldeb am Pobol Byddar
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth byddardod
 • Gweithdrefnau disgyblu
 • Seremonïau gwobrwyo
 • Cyfarfodydd undeb

      ADDYSG a HYFFORDDIANT

 • Darlithau a seminarau prifysgol
 • Seminarau ôl-raddedig
 • Ymchwilau academaidd
 • Cyrsiau hyfforddiant
 • Glanweithdra bwyd, iechyd a ddiogelwch
 • Cyrsiau coleg AB
 • Cyfarfodydd ysgol
 • Adolygiadau blynyddol
 • Noson rhieni
 • Diwrnodau agored prifysgolion
 • Hyfforddiant Cyddraddoldeb am Pobol Byddar
 • Hyfforddiant ymwybyddiaeth byddardod
 • Cyfarfodydd safoni a dilysu

      IECHYD

 • Apwyntiadau meddyg ac ysbyty
 • Asesiadau meddygol
 • Asesiadau iechyd meddwl a ymgynghoriadau
 • Cynghori
 • Llawdriniaethau (yn gynnwys gweithdrefnau caniatad)
 • Ffisiotherapi
 • Optegydd
 • Apwyntiadau cynenedigol
 • Apwyntiadau brys

      GWAITH CYMDEITHASOL, BUDD-DALIADAU, a TAI

 • Cyfarfodau a asesiadau gwasanaethau cymdeithasol
 • Cynllunio gofal
 • Ymweliadau cartref
 • Amddiffyn plant
 • Cynadleddau gofal
 • Cyfarfodydd grŵp craidd
 • Iechyd meddwl
 • Cyfarfodau POVA
 • Cyfweliadau budd-dal
 • Tribiwnlysoedd
 • Apwyntiadau Canolfan Byd Gwaith
 • Cwrsiau magu plant
 • Cyfweliadau tai
 • Apwyntiadau budd-dal tai
 • Ymchwiliau ymddygiad gwrthgymdeithasol

      CYFREITHIOL

 • Cyfweliadau heddlu
 • Achosion llys
 • Cyfarfodydd PACT
 • Gwasanaeth prawf
 • Apwyntiadau cyfreithwyr
 • Ymchwiliadau yswiriant
 • Tribiwnlysoedd
 • Cyrsiau ymwybyddiaeth o gyflymder
 • Ymchwiliadau twyll

       CYMUNED

 • Cyfarfodydd ymgynghori
 • Fforymau
 • Grwpiau ffocws
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol
 • Clybiau pobol byddar
 • Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol
 • Prosesau cwyno

      GWLEIDYDDOL

 • Lansiadau gweinidogol
 • Amseroedd cwestiwn y Prif Weinidog

      CELF

 • Perfformiad barddoniaeth
 • Theatr
 • Gweithdau celf
 • Cyfweliadau teledu
 • Digwyddiadau diwylliannol
 • Clybiau llyfrau
 • Mardi Gras
 • Eisteddfodau

      IEUENCTID

 • Clwbiau ieuenctid
 • Digwyddiadau ieuenctid
 • Diwrnodau hwyl am teuluoedd
 • Cyngherddau blant

      AR-LEIN

 • Gwasanaeth dehongli fideo/ffon (VRS)
 • Dehongli pellennig drwy fideo (VRI)

       CYFIEITHU

 • Cymorth iaith
 • Prawfddarllen a gwiro testun
 • IAP i Gymraeg ysgrifenedig
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Ffurflenni gais
 • Aseiniadau ysgrifenedig