Dolenni Allanol

Trwy gydol y wefan hon fe welwch ddolenni i wefannau allanol. Bydd gwefannau allanol yn agor mewn ffenestr newydd. Does gan Cathryn McShane unrhyw reolaeth dros yr hyn a roddwyd ar safleoedd eraill ac nid yw'n gyfrifol am gynnwys, hygrededd, nac hygyrchedd y gwefannau cysylltiedig ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi'r farn a fynegir ynddynt. Nid yw cynnwys dolenni ar y tudalennau hyn mewn unrhyw ffordd yn gyfystyr ag argymhelliad y gwasanaethau neu'r wybodaeth a ddarparwyd. Gwneir pob ymdrech i gynnal cywirdeb y gwybodaeth ar y tudalennau hyn, fodd bynnag, mae pethau'n newid drwy'r amser. Os gwelwch unrhyw gysylltiadau anghywir neu os ydych yn gwybod am gysylltiadau eraill y dylid eu cynnwys ar y wefan hon, rhowch wybod i ni.