Ffioedd

Band tâl

 

Isafswm

galwad allan

 

Hanner diwrnod

 

Diwrnod Llawn*

Band 1

(safonol)

 

£90.00

 

£120.00

 

£240

Band 2

(premiwm)

 

£97.50

 

£130.00

 

£260

Band 3

(arbenigol)

 

£105.00

 

£140.00

 

£280

 * Mae "Diwrnod llawn" yn cwmpasu uchafswm o wyth awr.  Bydd aseiniadau hirach na wyth awr yn codi ffi ychwanegol.

Mae'r tabl uchod am eich wybodaeth yn unig.  Mae pob aseiniad yn cael ei drin ar sail unigol.

Fframwaith ffioedd

Mae aseiniadau Band 1 (safonol) yn gynnwys:

Apwyntiadau meddyg ac ysbyty, addysg, clinig clyw, , optegydd, cyfarfodau gwasanaethau cymdeithasol arferol, cyfarfodau gwaith a busnes arferol (e.e. arolygiaeth, gwerthusiad, cyfarfodau staff), cyfweliadau am swydd, cwrsiau hyfforddiant arferol, tai, cymorth ariannol, banciau/cymdeithasoedd adeiladu, a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae aseiniadau Band 2 (premiwm a ty fas o oriau arferol) yn gynnwys:

Prawf theori gyrru, grandawiadau ddisgyblu, cynghori, ymgynghoriadau a chyfreithwyr/bargyfreithwyr, gwaith cyffredinol iechyd meddwl, gwaith amddiffyn plant cyffredinol, llys ynadol a llys sifil, aseiniadau heb rhybydd (i.e.llai na dwy dydd gweithiol o flaen llaw), gwaith gynnar yn y bore neu min nos (6yb-8yb a 5yn-11yn), a penwythnosau (6yb-11yn).

Mae aseiniadau Band 3 (arbenigol a ty fas o oriau arferol) yn gynnwys:

Dehongli teirieithog (Cymraeg/IAP/Saesneg), tribiwnlysoedd, Uchel Lys, Llys Siriol, asesiadau/ymchwiliadau iechyd meddwl, ymchwiliadau amddiffyn, cunilliadau gwleidyddol, cynhadledd pwysig, theatr, dehongli ar sgrîn/cyfryngau/on-screen, aseiniadau yn ystod y nos (11yn-6yb), a wyliau banc.

Teithio

Fydd y tâl yn cynnwys swm ychwangol am trafeilio sef 45c y milltir (neu pris tocyn gyffredin gan defnyddio cludiant cyhoeddus), a hefyd unrhyw tâl am parcio neu tollau.

Os mae'r amser trafeilio dros dwy o oriau, fydd 50% o'r tâl arferol am awr yn cael ei godi.

Canslad

Fydd cansladau yn codi tâl yn y ffordd canlynol:

Rhybydd o 7 diwrnod (neu llai) - y ffi cyfan

Rhybydd o 8 i 14 diwrnod - hanner ffi

Rhybydd o 15 diwrnod (new fwy) - dim ffi